100-åring kallad till förskola

För en tid blev 104-åriga Lisa Heurén som bor i Halmstad kallad till att börja i en kommunal förskola.

Lite förvånande tyckte hon själv när hon fick det handskrivna brevet. Brevet var riktat till målsman till barn födda 2002. Lisa är betydligt äldre. Hon föddes 1902 och är alltså jämt 100 år äldre än de flickor och pojkar som är aktuella för att börja på förskolan i Halmstad i höst, Det berättar Hallandsposten.