Snurrigt markerat på väg 25

På väg 25 öster om Simlångsdalen har den nyasfalterade vägen fått omkörningsförbud och heldragna linjer på raksträckor med god sikt. Men i kurvor och vid backkrön är det i stället markerat för omkörningar, alltså precis tvärtom som det borde vara.

Tommy Axelsson, informationsansvarig på Vägverket i Halmstad, säger till P4 Radio Halland att något blivit fel och att efter semestrarna ska hela sträckan från Simlångsdalen till länsgränsen kontrolleras och eventuellt målas om.