Felaktiga vägmarkeringar tas bort omgående

Redan på måndag börjar arbetena med att rätta till de felaktiga och farliga vägmarkeringarna på väg 25 öster om Simlångsdalen. Trots semestertrafiken gör Vägverket bedömningen att linjemarkeringarna måste rättas till så fort som möjligt.