Klagomål på bygglov för Rasmusgården får inget gehör

Grannarnas överklagande mot Falkenbergs kommuns beslut att bevilja bygglov för anpassning av Rasmusgården för behandlingshemsverksamhet får inget gehör hos länsstyrelsen.

Det är ännu oklart om grannarna till det planerade behandlingshemmet går vidare till Länsrätten med frågan.