Trafikkaos i Varbergs Lassabacka

Trafiken i Lassabackaområdet i Varberg har ökat så mycket att något måste göras.

Det anser företrädare för fem av de företag som finns i området.

Många nya butiker, restauranger och andra verksamheter har gjort att trafiken har ökat kraftigt, vilket skapar köer särskilt på Birger Svenssons väg. De fem företagarna föreslår att man bygger en ny rondell strax söder om järnvägen. Då skulle åtminstone genomfartstrafiken välja Västkustvägen i stället för Birger Svenssons väg.

Förslagsställarna hoppas att politikerna ska agera innan det händer olyckor eller andra störningar i Lassabackaområdet i Varberg.