Skyfall ledde till översvämningar

Räddningstjänsten i Varberg har haft en hektisk förmiddag på grund av det häftiga regnet. Marken har inte kunnat svälja vattnet någonstans.

Bland annat har man fått rycka ut och länspumpa i villor vid Apelviken, även Hajens varuhus var i farozonen för översvämning, men det klarade sig precis.

En bilist körde också rätt ner i ett vattenfyllt dike eftersom det inte syntes att det var ett dike. Bilen täcktes av vatten.

På Räddningstjänsten säger man att man inte hunnit med och fått uppmana villaägare att själv skaffa sig pumpar.

Även i Kungsbacka har fem villor drabbats av översvämningar.