Nästa sista ginstfjärilssorten hittad i Mästocka

En ginstfjäril som befarats vara utrotad har hittats i Halland igen. Det är Ginstguldmalens larver som upptäckts vid Mästocka ljunghed, och det innebär att bara en av de elva ginstfjärilar som finns, saknas i länsstyrelsens kartläggning.

Totalt finns det elva arter av ginstfjärilar och de är alla mycket sällsynta. Länsstyrelsen gör därför en kartläggning av de och i och med fyndet i Mästocka är det bara en som saknas, den lilla ginstpalpmalen.