Tidsfrist för stormvirke går ut

På tisdagen går tidsfristen ut för de skogsföretag som fått dispens för att kunna transportera bort stormvirket ur skogarna. Och nu startar skogsstyrelsens regionkontor sina kontroller.

Att låta virket ligga för länge innebär en risk för att skadeinsekter som granbarkborren förökar sig och är därför ett brott mot skogsvårdslagen.

I första hand kontrolleras de stormdrabbade områden i Halland som noterats under helikopterinventeringar i mitten av maj, säger Anders Zettergren, skogsvårdskontrollant på Skogstyrelsen, till P4 Radio Halland.