Tidsfrist ute för stormfällen

Idag går tidsfristen ut för de skogsföretag som fått dispens för att kunna transportera bort sitt stormvirke ur skogarna. Och nu börjar Skogstyrelsens regionkontor sina kontroller av de stormdrabbade områden i Halland. Anders Zettergren, skogvårdskontrollant på skogsstyrelsen, tror att han kommer hitta kvarlämnat virke.

Det är ett brott mot skogsskyddslagen att låta virket ligga för länge. Då kan skadeinsekter som granbarkborren föröka sig och spridas till stående träd.

Skogstyrelsen kommer främst att kontrollera de områden som under helikopterinventeringar i maj hade mycket virke kvar. Ett hundratal områden registrerades då, framförallt i Hylte kommun och det är de platserna som Anders Zettergren nu är med och kontrollerar.

Framförallt är man orolig för att granbarkborren ska hinna sprida sig. Anders Zettergren har redan sett tecken på sådana angrepp.