Värmerekord vid kusten i juli

Nu har SMHI kommit med exakta besked om hur varm årets julimånad i Halland egentligen var. Det visar sig att i kustnära lägen har det slagits rekord - åtminstone om man ser till medeltemperaturen.

Inte sedan mätningarna började lagras i databasen för station Nidingen, 1969, har en så hög medeltemperatur uppmätts som i år.

Rekordår blev det med en medeltemperatur på 20.2 grader där.

I Halmstad är det julimånaderna 1914, 1941, och 1994 som fortfarande toppar - om än bara med ett par tiondelar - och i Torup är det också 1994 som ännu håller rekordet.