För feta smolt vill inte vandra

Den odlade laxen har blivit sämre på att överleva när den släpps ut i vattendragen. Enligt Fiskeriverket är en anledning att laxsmoltens foder får fisken att växa för mycket, vilket gör att den blivit mindre intresserad av att vandra. En annan anledning är längre o vamare höstar.

Störst skillnad är det i Norrlandsvattendragen, där är de odlade smolten fyra till fem gånger större än de vilda, men överallt märks en tydlig förändring i storlek.

Att smolten vuxit till sig beror inte bara på att fodret, säger Fiskeriverkets biolog Per Nyberg, utan också på att höstarna varit långa och varma de senaste åren.

Det är kraftbolagen som sätter ut smolt för att kompensera för att vattenkraften försvårar fiskarnas lek. Nu ser Fiskeriverket två alternativa vägar att gå för att få laxen i bättre form.

Antingen förändra fodret eller göra försök med att släppa ut fisken när de är yngre, jämfört med i dag.