Bygget av jättevindkraftverk påbörjad

På tisdagen tog Varberg Energi första spadtaget för tre nya vindkraftverk på vardera två megawatt i Tvååker i höst. Tillsammans skall de 80 meter höga verken producera lika mycket el som kommunens övriga vindkraftverk tillsammans.

Markarbetet är nu påbörjat för de tre vindmöllorna på Munkagårdsgymnasiets ägor, alldeles bredvid E6:an. Redan i november är det meningen att de ovanligt stora vindkraftverken skall vara i drift.

Projektet startade redan 1998 på initiativ från landstinget som genom sitt fastighetsbolag äger marken som vindkraftverken ska stå på.