Göingegården försenas

Första etappen på det stora bostadsområdet Göingegården i Varberg blir försenat - detta sedan ägarna till ett par granntomter överklagat både detaljplan och de vattenledningar som ska dras över deras mark. Därför kan man inte dra dagvattenledningar och inte heller påbörja bostadsbygget säger Tord Martinson på kommunens planeringskontor.

Karl-Erik Andersson som är VD hos byggherren Derome Förvaltning säger att det redan nu står klart att överklagandena leder till att byggstarten försenas för Göingegårdens första etapp - det vill säga ett 90-tal hyresrätter - vilket han tycker är synd med tanke på bristen på hyreslägenheter i Varberg.

Hur mycket bygget försenas är för tidigt att säga - men bara länsstyrelsen lär behöva ett par månader på sig - och om frågan sen hamnar på regeringens bord kan det ta betydligt längre tid säger Tord Martinson.

Ägarna till grannfastigheten hävdade häromdan att kommunen försökt forcera fram ett beslut om att få dra ledningar över deras mark - så att den blir omöjlig att bygga på. Tord Martinson kan hålla med om att det första mötet i frågan var snabbt hopkommet - men sen har markägarna fått flera chanser, säger han.