Fler invändningar mot ny Apelviksväg

Nu är det fler som överklagar planerna på en ny väg till Kurorten och Apelvikens camping i Varberg till regeringen. Den här gången är det bostadsrättsföreningen Kurortsparken som är emot vägen som ska skära rätt över idag orörda Apelvikens ängar.

Föreningen påpekar bland annat att Apelvikens ängar är ett gammalt jordbrukslandskap och i högsta grad en kulturhistoriskt intressant miljö. Man tycker att det finns andra bättre trafiklösningar för området som man framför till regeringen.

Bostadsrättsföreningen tycker att länsstyrelsens hantering av ärendet är bristfällig. Länsstyrelsen har avslagit överklaganden.