Krav på lag om kattregistrering

Det är dags att lagstifta om att katter registreras, på samma sätt som hundar. Det kräver personal på katthemmen i Halland.

Just nu är de fulla av övergivna katter, och personalen ser med skräck fram mot sommarens slut och alla sommarkatter som då kommer.

Både Katthemmet i Slöinge och Djurskyddet Norra Halland berättar att folk står i kö för att lämna in upphittade katter, men att de har så fullt att de inte kan ta emot fler. Boja Anijik på Kattfotens katthem i Halnmstad tycker därför att katter precis som hundar ska registreras enligt svensk lagstiftning. Hon hoppas nu att politiker ser möjligheten att värva röster hos landets alla kattmänniskor för att lyfta frågan. Hon ser inga tekniska svårigheter med att registrera alla katter.