Goda tider för trålbinderierna

Efterfrågan på kräfttrålar har ökat kraftigt och trålbindarna i Halland är överhopade med beställningar. Det är torskstoppet som gör att yrkesfiskarna måste satsa på andra fångster.