Ringhals stoppas inte

Alla fyra reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk får drivas vidare - det beslutade kärnkraftsinspektionen - SKI - i dag. Ett viktigt skäl är att det hjälpsystem som fallerade på Forsmark 1 inte alls ser likadant ut på Ringhals - säger Kjell Olsson på SKI.

Samtliga fyra reaktorer på Ringhals - även Forsmark 3 och Oskarshamn 3 - får drivas vidare.

Detta trots den incident som ledde till att en reaktor i Forsmark snabbstoppades i förra veckan och två reaktorer i Oskarshamn också stoppades häromdagen.

SKI:s bedömning är att alla de här reaktorerna kan drivas tillräckligt säkert för att få köra vidare.

Kontrollmyndigheten ger också godkänt till dom analyser som personalen ute på kärnkraftverken själv har gjort av situationen - SKI känner förtroende för fortsatt drift, heter det.

Därmed har SKI granskat och fattat beslut om alla de fem svenska reaktorer som just nu är i drift - och även Ringhals 4 som är avställd för revision.

För de reaktorer som redan är avstängda kommer besked senare - det är alltså fortfarande oklart när dom kan starta igen.

Det som hände i FOrsmark i förra veckan var att det blev kortslutning i ett ställverk - så att säkerhetssystemet stoppade reaktorn - men det blev också andra störningar som måste utredas vidare innan man får köra igång igen - bland annat startade aldrig två av de dieselgeneratorer som borde ha startat automatiskt.