Godståget bärgas lördag kväll

Någon gång under lördag kväll ska man enligt planerna lyfta den godsvagn som spårade ur mellan Anneberg och Kungsbacka på fredag kväll tillbaka på rälsen. Vagnen som innehåller det brandfarliga och giftiga ämnet etylenoxid är oskadd vilket underlättar bärgningsarbetet.

Ett hjulpar har åkt ner i makadamen bredvid rälsen och bedömningen är att tåget spårat ur i mycket låg hastighet.

Erik Cedergårdh, räddningschef i beredskap, säger att det är gynnsamt med tanke på att det inte är speciellt tättbebyggt i området. När han jämför med bärgningen av klortåget, som spårade ur i februari förra året på samma plats, så säger han att riskerna är mindre nu, eftersom tanken den här gången är helt intakt. Man gör ändå säkerhetsförberedelser om något skulle hända i samband med lyftet.

Landstinget Halland kommer att ha tre ambulanser på plats i samband med lyftet för säkerhets skull.

En plan ska nu tas fram tillsammans med Kungsbacka kommun för hur man ska identifiera de få närboende som kan beröras. Men det är inte aktuellt med några utökade avspärrningar eller evakuering.

I avvaktan på att lyftet ska ske så släpps tågtrafiken på igen förbi olycksplatsen. Men under själva lyftmomentet kommer övrig tågtrafik återigen att stoppas. Lyftet beräknas ske någon gång under lördagens eftermiddag eller kväll och förhoppningen att situationen helst ska klaras upp under helgen.