Fri entré till muséum

Länsmusét i Halmstad kommer i höst att ha gratis inträde. Få besökare  har fått muséet under ett halvår från och med i höst prova fri entré på egen hand.

Beslutet grundar sig inte bara i att muséet trots sitt centrala läge vid norrekattspark har svårt att locka stadsbesökarna bortom Norre Port. Den fri-entré-reform som pågått vid statliga muséer sedan två år tillbaka visar sig ha lockat oerhört många förstagångsbesökare, och också medfört att allt fler förväntar sig att museum ska vara gratis.

I  våras sökte man om ekonomiskt stöd hos region Halland för att kunna ha råd med fri entré. Men ansökan avslogs och styrelsen för länsmuséet i Halmstad beslutade därför att ändå lösa det med hjälp av egen budget.