Bockstensmannen succé

I år är det Bockstensmannen som är det verkliga dragplåstret på Varbergs länsmuséum. Sen man med hjälp av plastikkirurg och modellmakare kunnat presentera medeltidsmannens ansikte tycks intresset inte veta av några gränser.

Resultatet av uppmärksamheten märks tydligt. Man får trängas uppför fästningsbacken och enligt länsmuseichef Agneta Boquist har det kommit tusentals besökare i veckan och man har fått sätta in extra rundvisningar.