Entreprenörskap i fokus på Campus Varberg

Studenterna på Campus Varberg ska stimuleras att starta nya företag. Under ett år från och med nu erbjuds alla studenter att delta i föreläsningar och andra frivilliga aktiviteter utanför skoltid.

Projektsamordnaren John Harming säger att det handlar om att visa på möjligheterna att ta för sig och att det finns alternativ till att vara anställd. Dden som inte vill bli företagare på heltid kan kanske ha ett litet företag vid sidan av en anställning.

Universiteten i Öresundsregionen inför i höst kurser i entreprenörskap inom alla utbildningsprogram.

Harming är positiv till att göra detsamma på Campus Varberg men påpekar att det i så fall avgörs av högskolorna i Halmstad och Borås.