Inga invändningar mot höghus vid Nyhem

Länsstyrelsen har inga invändningar mot planerna på ett höghus vid Nyhems centrum i Halmstad. Som SR Halland rapporterat tidigare har planerna på ett upp till 22 våningar högt hus väckt protester från ettusen människor som bor vid Nyhem och Järnvägsgatan.

Ett 22 våningar högt hus skulle stjäla för mycket ljus och plats, säger de närboende som protesterar. Men nåt medhåll från länsstyrelsen får man inte.

Länsstyrelsen säger att området passar bra för en ”förtätad bostadsbebyggelse”, och har ingen åsikt om höjden på ett höghus.

Däremot anser länsstyrelsen att det finns en del miljöfrågor som Halmstad kommun måste ta tag i redan nu. Dels finns det i området kring Nyhem förorenad mark som måste undersökas närmare. Dels är det mycket buller från Laholmsvägen, som innebär risk för att man inte klarar miljökraven. Halmstad kommun vill komma runt det problemet genom att hänvisa till planerna på en hamnled, som skulle avlasta Laholmsvägen, men så kan man inte göra enligt länsstyrelsen.

Och menar länsstyrelsen att när man beslutar om bebyggelsen placering och exploateringsgrad så måste man ta hänsyn till hur det blåser. För, som man skriver: ”Det är ett välkänt faktum att lokalklimatet är beroende av byggnadens placering och storlek” det vill säga hur stort, eller högt ett hus är, kan orsaka vindar och turbulens man inte vill ha.