Alltfler i Kungsbacka behöver socialbidrag

Kostnaderna för socialbidrag i Kungsbacka ökade förra året  med 12 procent per invånare. 

Ragnhild Ekelund på socialtjänsten ser flera skäl till ökningen: Det har blivit svårare att få förtidspension och ersättning från a-kassan. Samtidigt har Kungsbacka stora ungdomskullar som börjar bli vuxna - medan det inte finns särskilt många arbetstillfällen för unga. Två stora arbetsgivare skär också ner - Beiersdorf och Elanders - och då är det flera som går miste om vikariat och timanställningar och i stället behöver socialbidrag.