Färre ungdomar arbetslösa

Arbetslösheten bland ungdomar har minskat kraftigt det senaste året.

Idag är 1 100 ungdomar i Halland mellan 18 och 24 öppet arbetslösa. Det är 500 färre jämfört med hur det var för ett sedan.

- Hela minskningen kan förklaras av att fler har fått jobb, säger länsarbetsdirektören Mattias Buvari till Radio Halland.

50 ungdomar har mer än i tre månader varit utan arbete eller insatser från Arbetsförmedlingen. En halvering av antalet långtidsarbetslösa på ett år.