Campinggrannar vann bullerkamp

Grannar till Karlstorps camping i Tylösand har vunnit en dom i miljödomstolen om hur mycket ljud dom ska tvingas utstå från campingen som drivs av BK Astrio.

Ljudnivån får inte överstiga 55 dB efter kl 6 på kvällen på vardagar. Nattetid får ljudnivån max vara 45 dB fastslår Miljödomstolen. Domen går alltså på grannarnas linje och innebär en sänkning av den ljudnivå Länsstyrelsen i Halland medgivit.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får efter ansökan från BK Astrio vid enstaka tillfällen och särskilda arrangemang medge undantag från de angivna bullervärdena.