Nya rön om sjukhussjukan

Forskningen vid länssjukhuset i Halmstad kring multiresistena stafylokocker, MRSA, eller sjukhussjukan som det ibland kallas, ser ut att leda till nya metoder för provtagning och behandling.

Mikrobiolog Peter Nilsson och docent Torvald Ripa vid Länssjukhuset har upptäckt att stafylokockerna funnits kvar i svalget även efter att man behandlat patienter för MRSA. Deras forskningsresultat tros få betydelse för den fortsatta kartläggningen av hur multiresistenta stafylokocker sprids.