Stråvalla camping upp till regeringsrätten

De stråvallabor som inte vill ha en campingplats i Stråvalla fortsätter att försöka riva upp beslutet. Nu överklagar man Länsstyrelsens godkännande av planerna. Det handlar om en campingplats för omkring 700 personer.

Enskilda markägare, Stråvalla Tångallmänning och Stråvalla strand fritidsförening har till Varbergs kommun och Länsstyrelsen sagt att det kommer att bli en ohållbar belastning på vägar och stranden. Men man har inte fått gehör för detta.

I överklagandet till regeringsrätten framhåller nu stråvallaborna att de följder en campingplats i Stråvalla kommer att föra med sig inte är tillräckligt utredda.