Varbergs vatten fritt från asbest

Det finns inga asbestfibrer i dricksvattnet i Varberg. Efter att larm i våras om att norskt dricksvatten som kommit i kontakt med eternit innehöll farliga mängder asbestfibrer så lät gatukontorets VA-avdelning undersöka ledningarna och rören i Varberg.

Efter ett larm i våras om att norskt dricksvatten som kommit i kontakt med eternit innehöll farliga mängder asbestfibrer, så visade en kartläggning att eternitrör fanns i flera svenska kommuner, bland annat i Varberg. Då bestämde VA-chef Alexander Keucken att man skulle undersöka vattnet i kommunen.

Dricksvattnet kommer även i framtiden att undersökas så att asbestfibrer från rören inte lossnar och blandas med dricksvattnet. En fördel är att vattnet i Varberg inte är aggressivt som det heter, vilket betyder att det inte sker någon korrosion i rören och inga asbestfibrer lösgörs.