Nöjda läkare i Halland - till skillnad från resten av landet

Den satsning som Landstinget Halland gjort för att läkarna ska kunna följa vad som händer på läkemedelsfronten även sen industrins pengar stoppats, fungerar bra till skillnad från många andra delar av Sverige.

Förra året träffades ett avtal som reglerar läkemedelsindustrins kontakter med vården. Avtalet innebär att pengar från industrin inte längre får gå direkt till läkare för att dom ska åka på konferenser, utbildningar och liknande. För att läkarna ändå ska kunna hålla sig à jour med läkemedlesutvecklingen har Landstinget Halland förra året och i år satsat 10 miljoner kronor. Tord Berggren, vice ordförande i Hallands läkarförening, säger till SR Halland att detta gjort att man i stort kunna hålla fortbildningsnivån intakt, medan läkare på många andra håll i Sverige säger att man idag får sämre utbildning.