För dyrt med brandskydd

Nakenbadet Skarpe Nord i Varberg, som brändes ner före sommaren, ska byggas upp i ursprungligt skick. Det föreslår gatunämndens arbetsutskott., Nämnden anser att merkostnaderna för en betongbyggnad, som skulle minska risken för nya bränder, blir för stora.