Halländsk representation i Kyrkostyrelsen

Ulla Rickardsson från Vessigebro blev vald till ersättare i Kyrkostyrelsen vid årets kyrkomöte som hölls i Uppsala i förra veckan.

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans styrelse på riksnivå och beslutar i alla övergripande och löpande frågor på nationell nivå.

Kyrkostyrelsen utses av Kyrkomötet för en period på fyra år. Ordföranden är alltid ärkebiskopen. I övrigt består styrelsen av 14 valda ledamöter och lika många ersättare.