Asbest öppet på Hylte-tipp

Arbetsmiljöverket kräver att asbestmaterial som samlats in och lagts på Borabo-tippen i Hyltebruk måste förvaras på ett säkrare sätt.

Det var vi en inspektion i förra veckan som inspektörerna hittade det hälsofarliga asbestmaterialet i en öppen container på tippen, i strid mot föreskrifterna som kräver slutna kärl.

Asbest innehåller mycket små fibrer som lätt kan andas in och orsaka cancer.