Skarp kritik av säkerhetsnämnd i Varberg

Den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk fullgör inte sin uppgift att informera allmänheten. Det menar vänsterpartiets tidigare riksdagsman , Kjell-Erik Karlsson som frågar sig om dom lokala politikerna egentligen tar sin uppgift på allvar eller om man överlåter på Ringhals att sköta informationen utåt.

Trots att den lokala säkerhetsnämnden just är tänkt att vara en neutral länk mellan kärnkraftsindustrin och allmänheten.

Kjell-Erik Karlsson pekar på att det i statuterna står att den närmare en halv miljon staten betalar till den lokal säkerhetsnämnden just är till för att hämta information och presentera den för allmänheten på ett begripligt sätt samt att rollen är att vara en neutral länk för allmänheten att vända sig till. Men som alltså Kjell-Erik Karlsson menar inte fungerar alls.