Bygglov för idrottshall överklagas

Flera fastighetsägare överklagar bygglovet för en idrottshall i Ullared i anslutning till Apelskolan.

I sitt överklagande skriver fastighetsägarna att väg- och parkeringsfrågan måste lösas innan idrottshallen kan byggas, eftersom det handlar om skolbarnens säkerhet.

En av villaägarna skriver i ett eget separat överklagande att hans villa fått sprickor sedan skolbussar börjat köra till Apelskolan via Skolvägen där han bor. En idrottshall skulle medföra ännu mer trafik på Skolvägen och i sin tur ännu större skador på hans hus, hävdar han.

Fastighetsägarna vill nu att länsstyrelsen upphäver bygglovet från Falkenbergs kommun.