Flaggstångslina bullrar inte tycker länsstyrelsen

Kanske är striden om störningarna från en flaggstång i Kungsbacka kommun över.

Under snart ett års tid har ett par i kommunen försökt få tyst på vad som de kallar störande oväsen från grannarnas flaggstångslina.

Länsstyrelsen har tidigare beordrat grannarna att surra linan ordentligt, men miljödomstolen tyckte inte att en smattrande lina mot flaggstången kunde vara ett brott mot miljölagarna och upphävde beslutet.

Paret tog då upp fallet på nytt, men nu har länsstyrelsen vid ett besök på platsen konstaterat att flagglinan är lindad runt flaggstången på ett sådant sätt att den inte medför några bullerstörningar.

Länsstyrelsen avslår därför parets överklagan.