Läkare diskuterar höga sjuktal

Brister inom sjukvården är en viktig bidragande orsak till de höga sjuktalen i samhället. Det kan vara alltifrån dåliga kunskaper om hur sjukskrivningar påverkar människor - till att cheferna inte kan hantera frågan.

På fredagen träffades ett stort antal halländska läkare i Varberg för att fundera på vad man kan göra åt de höga sjukskrivningstalen.

En studie visar att det finns starka krafter inom sjukvården som leder till att långa sjukskrivningsperioder.

Det kan vara att läkaren inte orkar ta diskussionen när patienten vill bli sjukskriven en månad till, men också att det finns för lite forskning i ämnet och att cheferna inte klarar av att hantera problemet.

Och det finns pengar att tjäna om Landstinget Halland lyckas sänka sjuktalen här i länet - staten ställer upp med upp till en miljard kronor som Sveriges landsting får dela på - och Hallands nya landstingsdirektör Catarina Dahlöf tror att stöd till läkarna och mera forskning är en del av lösningen.