Omdiskuterad terapi sägs bota allergi

Bioresonansterapi heter en alternativ behandlingsmetod för att bota allergier. Men metoden är omdiskuterad och kritiseras av traditionella läkare.

Fyra av fem patienter uppges bli fria från sina allergier efter behandling. Bioresonansterapi bygger på att kroppens egna svängningar ska hjälpa till att ta bort allergin.

Men vetenskaplig dokumentation saknas mer eller mindre helt och företrädare för traditionell medicine är mycket skeptiska till metoden.