Falkenbergs nya ledning enade kring politiken

På måndagen presenterade Falkenbergs nya politiska ledning hur de vill styra kommunen framöver. Det handlar om ett 20-tal punkter som de borgerliga partierna och Aktiv politik enats kring.

Aktiv politik fick backa om skattehöjningen som de gick till val på. Däremot fick de igenom att inte riva upp beslutet om att det är FABO som ska bygga bostäder på gamla Möllevägsskolan.

Partierna har också enats om att göra om Varbergsvägen till lokalgata med mindre trafik. Bygget av Centrumhallen sätts igång som planerat, liksom idrottshallen i Ullared och ishallen på Kristineslätt.

De ledande politikerna vill också göra en extra satsning mot drogmissbruk och kriminalitet.