Villkorlig dom för djurplågeri

En 65-årig lantbrukare i Hylte kommun som åtalats för djurplågeri dömdes på tisdagen till villkorlig dom och böter vid Halmstad tingsrätt.

Mannen hade 32 nötkreatur, som omhändertogs mars 2005. Djuren var då utmärglade och ett djur hade självdött av svält. Djuren var också starkt nedsmutsade.

Tingsrätten menar att det inte går att styrka att lantbrukaren haft uppsåt att plåga djuren och att orsaken till vanvården är att han inte klarat den arbetsbörda djuren innebar, samtidigt som han hade heltidsarbete på annan ort.