Kungsbacka satsar miljövänligt

Gasdrivna bussar och sopbilar kan bli en del av stadsbilden i Kungsbacka, liksom nya pendelparkeringar och cykelbanor. Kungsbacka söker nu statliga pengar för att genomföra de miljövänliga förslagen.

Det är en vidlyftig katalog med idéer som Kungsbacka kommuns Agenda 21-kontor nu presenterar och som också kommunens ledande politiker ställde sig bakom på tisdagen.

Förslagen finns i den ansökan som snart ska skickas in för att söka statliga klimatinvesteringspengar.

Tanken är att minska Kungsbackas klimatpåverkan på två viktiga områden: transporter och den energi som hushållen använder.

Det handlar om nya parkeringar för pendling och samåkning, samt och nya och bättre cykelbanor. Åtta sopbilar och de fyra stadsbussar som går inne i Kungsbackas tätort ska köras på gas är det tänkt.

De som har elvärme uppmuntras att spara eller elda med biobränsle och den som skaffar en effektvakt, värmeåtervinning, kakelugn eller pelletskamin kan få en del av kostnaden betald.

Samma sak gäller om man satsar på egna små vindkraftverk eller solceller. Gratis lågenergilampor finns också med liksom särskilda el-sparpaket till hushållen.

För vart och ett av förslagen har man räknat ut hur mycket det skulle minska utsläppen av växthusgaser.