Är Darfur lämnat åt sitt öde?

Lördag 27 januari

Darfur anses av FN vara den värsta humanitära katastrofen som pågår i dag. 200 000 människor har redan dött och två miljoner är på flykt inne i sitt eget land för att undkomma samma öde. Trots att det är välkänt vad som händer, står världssamfundet med händerna i fickorna. Hör kritiker som menar att stora maktintressen står över mänskliga rättigheter i Darfur i västra Sudan.

Och i Konflikts andra timme - reportage av Randi Mossige Norheim om spelet runt det 130 år gamla pappersbruket i Silverdalen i Småland, granne med Lönneberga och Mariannelund.


 


Katja Wallander
är till vardags läkare på infektionskliniken på Malmö Allmäna sjukhus. Förra året arbetade hon i sex månader för Läkare utan gränser i västra Darfur. Hör ett utdrag ur hennes dagbok från dagarna i hjärtat av gerillakontrollerat land.

Anders Alling, säkerhetsansvarig på UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, berättar på plats i El Geneina i västra Darfur om det instabila säkerhetsläget och om vardagen för de människor han möter i sitt arbete.

USA är hittills det enda väst-land som har kallat dödandet i Darfur för folkmord. Det skedde redan 2004 när Colin Powell var utrikesminister. Men trots den relativt höga profil USA har hållit i frågan rent retoriskt, har man i handling hittills inte satt någon egentlig press på regimen i Sudan. På tankesmedjan International Crisis Group finns några av de allra flitigaste kritikerna av den amerikanska hållningen och enligt ICG:s Afrika-analytiker Colin Thomas Jensen är förklaringen till USA:s passivitet inte den mest uppenbara.

Birgitta Ohlsson, folkpartiets utrikespolitiska talesman, är den enda svenska riksdagsledamot som besökt Darfur, och hon är kritisk till omvärldens passivitet. I Konflikt berättar hon varför. 

Jan Pronk, FN:s förra sändebud till Sudan, blev utkastad av den sudanesiska regimen i höstas för att han var för kritisk mot vad som händer i Darfur. Trots att hans uppdrag nu är slut fortsätter han på sin websida med sin hårda kritik av vad som tillåts hända i Darfur, och han utvecklar kritiken, bland annat mot FN, i Konflikt.

Afrikanska unionens toppmöte i Etiopiens huvudstad Addis Abbeba pågår just nu, och en av de som är på plats är Jan Eliasson, som nyligen började sitt arbete som FN:s nya särskilda sändebud till Sudan. Hör Eliasson om utsikterna för fred i Darfur och hur han bemöter kritiken mot FN.

Många är alltså ropen på större aktivitet i omvärlden för att stoppa vad som sker i Darfur. Men i Johannesburg sitter Marianne Jooma, forskare specialiserad på Sudan på det sydafrikanska Institutet för Säkerhetsstudier, och tycker att kraven på agerande utifrån många gånger är naiva och kanske inte det som behövs just nu för Darfur.

Och så tar Konflikt er med till den lilla orten Silverdalen i Småland, där en kinesisk affärsman planerade att öppna lågprisvaruhus i det nedlagda pappersbruket, som vi berättade om förra lördagen. Något varuhus blev det aldrig, och snart finns bara ett tomt skal kvar av bruket, där det allra sista av värde just nu rivs ut och säljs som skrot. Hör Randi Mossige Norheims reportage om stora affärer, misstänkta skattebrott och ortbornas misströstan i spåren av det nedlagda bruket.

Programledare Silan Diljen
Producent Maria Sjöqvist