Hemliga fängelser i ny skepnad

Konflikt lördag 12 maj 2007. Om antiterrorkrig på entreprenad med utlokaliserat ansvar för tortyr med upphovsmannen till det extraordinära CIA programmet med olagliga gripanden och hemliga förhörsanläggningar och reportage om ytterligare en svensk familjefar som sitter inspärrad i Etiopien.

Ett redskap i, det så kallade kriget, mot terrorismen är det världsomspännande system av hemliga fängelser, utomrättsliga gripanden och bortförande av personer som amerikansk underättelsetjänst anser har kopplingar till terroraktiviteter. Systemet kallas i amerikansk underättelsefackprora för ”programme for extraordinary renditions” och har kommit att bli alltmer ifrågasatt ju mer som blivit känt kring detaljerna i olika fall. Bland europas länder och EU har avslöjanden om säkerhetstjänster som samarbetat med vad många betraktar som rent rättsvidriga operationer skakat flera regeringar.

En av dem som var med och utformade denna hantering är Michael Scheuer. Som dåvarande chef för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s Bin-Laden-enhet fick han 1996 i uppdrag av president Clinton och hans nationella säkerhetsråd att gripa al-Qaidas toppledare. Flera gånger var hans team nära att gripa Bin Laden men varje gång stoppades han av den högsta ledningen. Frustrationen över detta bidrog till att han lämnade CIA för två år sedan. Och nu verkar han som frispråkig debattör, författare och universitetslärare. Nyligen, så sent som i april, vittnade han inför representanthusets utrikesutskott om CIA-programmet för utomrättsliga utlämningar. Utfrågningen gav en tydlig illustration av spännvidden i amerikansk politik i frågan om hur man ska hantera misstänka terrorister. Michael Scheuer förklarade utan omsvep att det enda raka är att spärra in de som krigsfångar. Daniela Marquardt ringde upp honom för att höra vad han menade och fick tala med en fd CIA-chef som kallar europeiska politiker en samling hycklande clowner.

I Etiopiens huvudstad Addis Abeba sitter fortfarande tre svenskar fängslade. Dom greps på gränsen mellan Somalia och Kenya när dom försökte fly undan kriget i Somalia i januari. Det är fortfarande oklart vad de anklagas för.

Vi har tidigare här i Konflikt berättat om Osman Yasin Ahmed, som har fru och sex barn i Rinkeby. Och om Munir Awad som fängslades tillsammans med sin flickvän Safia Benaouda. För drygt sex veckor sen släpptes Safia ur fångenskapen. Hon har vittnat om misshandel och tortyrliknande förhörsmetoder.

Nu berättar Konflikts Randi Mossige Norheim om den tredje fängslade personen, Youssef från Rinkeby i Stockholm. Han är den ende av de tre som inte är svensk medborgare. Han kom till Sverige för femton år sen och har permanent uppehållstillstånd här. Randi Mossige Norheim träffade Youssefs hustru Linda Sjösten och hon vittnar om ovissheten och ett agerande från SÄPO hon finner besynnerligt.

Stephen Grey, journalist och författare till den internationellt mycket uppmärksammade boken ”Ghost plane - the true story of the CIA torture programme”, har nyligen besökt Etiopien, Somalia och Kenya nyligen för att försöka förstå vad som händer i kriget mot terrorn där. Han har intervjuat ett stort antal högt placerade källor inom amerikanska, brittiska och andra säkerhetstjänster. Konflikts Mikael Olsson ringde och talade med Grey som efter sin rundresa på Afrikas Horn anser sig ha en klar uppfattning om förklaringen till fängelset i Addis Abeba; en ny, utlokaliserad variant av de kritiserade hemliga förhörsanläggningarna i CIA:s regi. Stephen Grey ger också nuvarande och tidigare CIA-företrädare som Michael Scheuer rätt när de kallar EU:s regeringar hycklare, eftersom de började kritisera CIA:s program först efter att det blev offentligt. De visste om det men gjorde ingenting åt saken, säger Grey.

Här ska också sägas att Konflikt, med anledning av de påståenden och frågor som väcks i reportaget om de fängslade svenskarna och i intervjuerna med Scheuer och Grey, sökt ansvariga från den svenska säkerhetspolisen och de politiskt ansvariga på justitiedepartementet, men båda instanserna har avböjt medverkan.

Justitieminister Beatrice Ask låter hälsa att det är SÄPO:s sak att svara på frågor som rör den operativa verksamheten. SÄPO å sin sida säger att man inte har möjlighet att svara på frågor som rör det operativa, men att man följer de anvisningar man får av regering och riksdag. Vidare säger SÄPO att man besökte fångarna i Etiopien på uppdrag av Utrikesdepartementet. Och på UD säger man att det inte tillhör praxis att använda SÄPO i kontakter med internerade svenskar utomlands. Men att det tack vare SÄPO:s kontakter blev möjligt för ambassaden i Etiopien att träffa de inspärrade svenskarna.

Och UD betonar att:

- man lagt ner ett omfattande arbete på konsulär, diplomatisk och politisk nivå.

- och att Youssef behandlas som svensk av UD och får samma prioritet som de två fängslade svenska medborgarna.

Slutligen intervjuas Bernhard Docke, advokat i Bremen och juridiskt ombud för Murat Kurnaz, som i nära fem år hölls fängslad i Afghanistan och på Guantanomu tan några klart uttalade anklagelser. USA förklarade honom tidigt som icke misstänkt. Ändå satt han inspärrad i ytterligare fyra år eftersom den tyska regeringen inte ville ha tillbaka honom. En parlamentarisk kommission i den tyska förbundsdagen utreder den tyska regeringens agerande i Kurnaz fallet. Men redan nu har två av huvudaktörerna, utrikesminister Frank-Walter Steinmeier och dåvarande inrikesministern Otto Schilly förklarat att de inte har något att ångra utan skulle göra på precis samma sätt om det blev aktuellt igen.

Programledare: Daniela Marquardt
Producent: Mikael Olsson