Krig på entreprenad - om privata militärföretag och politiken som militariseras

Lördag 9 juni

Idag har USA 147.000 soldater i Irak. Därutöver är nästan lika många personer anställda av privata säkerhets- och militärföretag, som är verksamma i Irak på uppdrag av USA.

De flesta arbetar med administrativa och logistiska uppgifter. Men omkring 40.000 av de privatanställda är kraftigt beväpnade vakter som skyddar amerikansk militär, irakiska politiker och militära och civila anläggningar runt om i Irak.


Det är ofta svårt att skilja privatanställda vakter från de amerikanska styrkorna men de räknas inte in i siffran över dödade utländska soldater.


Freddy
från Göteborg är en av de svenskar som arbetar som livvakt i Bagdad för ett amerikanskt företag. Han har tidigare tjänstgjort för FN på Balkan men föredrar att jobba för ett privat företag eftersom det betalar bättre för de risker han utsätter sig för.

På senare år har det skett en kraftig ökning av antalet privata säkerhets- och militärföretag som är aktiva i konfliktområden runtom i världen. Deras verksamhet har också kommit allt närmare de militära operationerna, vilket väcker en rad frågor kring ansvar, kontroll och insyn. Vilka lagar lyder de under? På vems uppdrag verkar de?

Den amerikanske journalisten Jeremy Scahill har kartlagt ett av de större företagen inom den privata militärbranschen, Blackwater USA, i den nyutkomna boken Blackwater - the rise of the wolrd’s most powerful mercenary army.
Scahill tecknar bilden av ett kommersiellt framgångsrikt företag som finansierar de politiker på den religiösa högerkanten som i sin tur verkar för en ökad privatisering av militär verksamhet. Det är också bland högt uppsatta politiker och militärer som Blackwater rekryterar sina högsta chefer.

Doug Brooks har grundat och leder de privata säkerhetsföretagens branschorganisation, IPOA – International Peace Operations Association. Medlemsföretagen ägnar sig inte åt offensiva militära operationer, hävdar han. De bedriver snarare ett aktivt fredsarbete på ett mer kostnadseffektivt och bättre sätt än vad statliga arméer och regeringar förmår, anser Doug Brooks. Om de fick chansen skulle de kunna stoppa dödandet i Darfur på bara några veckor, säger han.

Anna Leander, lektor i internationell politik vid Handelshögskolan i Köpenhamn, har tittat närmare på de privata militärföretagens inflytande över den politiska processen. Hon hävdar att de privata företagen aktivt har bidragit till att militarisera diplomati och utvecklingsarbete. De militära lösningarna kommer allt oftare i första hand på bekostnad av politiska lösningar. Större resurser satsas på militära uppdrag, såsom träning och bevakning, medan satsningar på infrastruktur, utbildning och hälsovård kommer i andra hand. 

I programmet medverkar också kommendörkapten Marcus Mohlin, forskare på Försvarshögskolan med inriktning på privata militärföretag.

Mer intressant läsning:

Programledare: Saam Kapadia
Producent: Daniela Marquardt