Katastrofen i Gaza

Lördag 16 juni

Efter en blodig vecka med över 100 dödsoffer på Gaza-remsan säger sig Hamas ha tagit kontrollen över området som också kallas världens största flyktingläger.

Men vad är det egentligen de har kontroll över? Hur kommer de att kunna styra detta samhälle i förfall och laglöshet där kriminella ligor och rivaliserande klaner har tagit allt större utrymme? Vilken roll spelar omvärlden i det som har hänt och hur ska omvärlden agera nu?


I Konflikt hör ni röster om den senaste händelseutvecklingen från Gaza, Västbanken och Israel.

Den avgående palestinske informationsministern Mustafa Barghouthi har deltagit i fredsförhandlingarna med Israel. Han åtnjuter stor aktning för sina humanitära insatser som läkare och ledare för Union of Palestinian Relief Committees som under snart 30 år har verkat i Gaza och på Västbanken. Som oberoende politiker har han den senaste tiden också spelat en viktig roll som medlare mellan Fatah och Hamas. Det som har hänt i veckan är inget annat än en katastrof, säger Mustafa Barghouthi och befarar att våldet kommer att sprida sig till Västbanken.

Den prisbelönte palestinske journalisten Daoud Kuttab är mycket respekterad internationellt men väcker också irritation med sin frispråkighet i både Israel och Palestina. Han anser att Israel nu formellt måste återta styret över Gaza eftersom de i praktiken har fortsatt sin ockupation av området genom att kontrollera gränserna och stänga pengaflödet till landet. 

I Israel överväger man hur man ska hantera situationen och frågan lär dominera agendan när premiärminister Ehud Olmert besöker George Bush i nästa vecka. En återockupation är inte aktuell däremot har man förespråkat en internationell styrka som ska övervaka gränsen mellan Gaza och Egypten. Tidningen Ha’aretz ledarskribent Danny Rubinstein ser inte att det finns något handlingsutrymme för Israel. Det enda raka vore att dela upp de palestinska områdena och låta Egypten ta över Gaza och Jordanien ta över Västbanken, anser han.

Den blodiga maktkampen mellan Hamas och Fatah är resultat av ett större skeende med historiska rötter decennier tillbaka i tid, säger historieprofessorn Asher Susser, chef för Moshe Dayan Center för studier av Mellanöstern och Afrika. Och han hävdar att Israels och västs agerande efter Hamas valseger 2006 varit kortsiktigt, förhastat och snarare bidragit till våldspiralen palestinier emellan. Susser har gett ut ett antal böcker om Israels och grannländernas historia och politik och har anlitats som rådgivare av den förre premiärministern Yitzak Rabin.

Under det gångna året har Israels självbild utsatts för flera prövningar. Korruptionsskandaler, utredningar av Libanonkriget, palestinska raketangrepp från Gaza mot staden Sderot och känslan av att nationalikonen, den israeliska armén inte förmår skydda sin befolkning, har fått israeler att tvivla på landets styrka. Till denna diskussion har också filmen Beaufort bidragit. Filmen handlar om det strategiskt viktiga och symboliskt laddade fortet Beaufort i södra Libanon där Israel led ett tungt nederlag under förra Libanonkriget. Frilansjournalisten Anneli Rådestad har träffat regissören Joseph Cedar i Tel Aviv.

Programledare: Saam Kapadia
Producent: Daniela Marquardt