Rävspel och rädsla i valets Irak

Om ett ödesval. Men för vem? Och på vilket sätt? Konflikt speglar situationen inför det irakiska valet genom fyra människors öden och insikter: Basra-bon Rawa, ränksmidaren Ahmad Chalabi, den feministiska politikern Maha Hamid, samt den amerikanska överstelöjtnanten Douglas Ollivant.

Valet i Irak är viktigt för många. För USA som behöver flytta sina trupper till Afghanistan, men ändå rädda det som vunnits i Irak. För Iraks grannländer som vill ha en irakisk regering som inte vållar problem eller blir till politiskt hot. För EU som räds ytterligare instabilitet och flyktingsströmmar till Europa. Och spelet är i full gång. De sekteristiska inslagen i kampanjen har blivit alltmer framträdande. Anklagelserna om samröre med Baathpartiet har blivit ett politiskt vapen och till och med USA anklagas nu för att vilja återföra anhängare av Saddams gamla parti till makten.

Men vad står på spel för Irakierna själva, de som ska leva med resultatet? Frilansjournalisten Urban Hamid reste till staden Basra i södra Irak och fann frågorna som verkligen engagerar de som bor där: akut brist på rent vatten, el, allt dyrare gas, stor arbetslöshet och en tilltagande rädsla bland stadens kvinnor.

Bland de ledande politikerna verkar dock den personliga framgången vara viktigare än den vanliga irakierns vardag. En särställning bland dessa politiker intar Ahmad Chalabi – vid invasionen 2003 USA:s nära allierade i Irak, idag oftast sammakopplad med Iran – en man av machiavelliska mått som återigen befinner sig i central position i Irakisk politik. Magnus Åsblad porträtterar honom.

Men hur kan kandidaterna se ut i övrigt? SR Internationals och Konflikts Hiba Daniel ringde upp barnläkaren Maha Hamid. Hon kandiderade också i förra valet och vann ett mandat, men hotades när hon gjorde anspråk på det. Den här gången tänker Maha Hamid kämpa säger hon, för kvinnor och barns rätt.

Kanske är det irakiska valet på söndag framförallt ett ödesval för den amerikanska administrationen. Kris Boswell ringde Douglas Ollivant, som tidigare var planeringschef för amerikanska armén i Bagdad samt chef för USA:s nationella säkerhetsråds Irakavdelning och rådgivare till både president Bush och Obama när det gäller Irak. Nu är han egen, privat säkerhetsföretagare. Och som sådan kommer Douglas Ollivant nog att återvända till Irak, berättar han. 

Gäster i studion är två av de drygt 100 000 irakiskfödda i Sverige som har möjlighet att rösta ivalet nästa söndag: Widad Zaki (verksam bland annat i Irakiska kvinnoföreningen i Stockholm) och Wassen Alzouhairi, född i Irak, tillhörande den mandéiska minoriteten där, med fastrar, mostrar och kusiner kvar i både Basra och Bagdad.

Programledare: Mikael Olsson
Producent: Ivar Ekman