Musikalitet och musikalisk stämning

P1 måndag 22 oktober kl 13.20, tisdag 23 oktober kl 19.03 och söndag 28 oktober kl 18.25

Vi är alla musikexperter. Forskare i Frankrike hävdar nämligen att vi är mycket mer musikaliskt jämlika än vi tror. Oavsett om vi själva spelar musik eller inte, så finns det faktiskt inte så stora skillnader i vad vi hör när vi lyssnar på musik, enligt forskarna. Anledningen är att vi har lärt oss genom passivt lyssnande, ofta från att vi var riktigt små. Det rapporterar Anna Trenning-Himmelsbach från Frankrike.

Inom musiken brukar man prata om stämning - ett visst musikstycke kan ju förmedla en särskild stämning av till exempel vemod eller glädje. Men trots att den musikaliska stämningen är så grundläggande för vår musikupplevelse så är den relativt outforskad inom musikvetenskapen. Det ämnar dock Erik Wallrup ändra på - han forskar nämligen om stämning som musikaliskt begrepp och fenomen.

Programledare är Urban Björstadius.