Utrikeskorrespondenter och indiantomahawker

I veckans program får vi följa med bakom scenen och ta del av hur mediernas utrikeskorrespondenter arbetar, och så får vi höra historien om Karl XI:s indiantomahawk.

Vår bild av omvärlden formas till stor del av mediernas utrikeskorrespondenter. I veckans program får vi följa med bakom scenen och ta del av hur korrespondenterna arbetar. Antropologiprofessorn Ulf Hannerz har skrivit boken ”Foreign News” (The University of Chicago Press). Han berättar om hur olika korrespondenter beskriver världen och hur de väljer att rapportera om kulturella skillnader, och han säger att utrikeskorrespondenter och antropologer har mycket att lära av varandra.

I serien om de dolda skatterna på Etnografiska museet har turen kommit till Nordamerikas indianer, och vi får bland annat höra historien om Karl XI:s tomahawk.