Rum för begravning

I veckans Vetenskapsradion Forum tar vi reda på vad begravningskapellens arkitektur kan säga oss om vår syn på döden, och så utforskar vi X:ets roll i historien.

Runt förra sekelskiftet började man bygga begravningskapell, som till skillnad från kyrkorna bara hade en enda funktion, begravningar. Nu har de här begravningskapellen blivit föremål för en avhandling i konstvetenskap. Det är Emilie Karlsmo vid Uppsala universitet, som genom att beskriva kapellens arkitektur och utsmyckningar också beskriver ett samhälle i förändring, hur ett modernare Sverige med nya begravningsseder växte fram.

I vår serie om historiens viktigaste symboler har vi kommit fram till fjärde platsen. Sven-Eric Liedman, professor i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, berättar vad X:et har betytt genom tiderna.