Porr, Internet och självmord

Veckans program handlar om att ungdomars porrkonsumtion kan leda till självmordstankar, och om hemsidor på Internet som lär ungdomar att begå självmord.

I fransk TV kan man välja mellan 250 olika porrfilmer varje månad. Nu visar en färsk fransk undersökning att ungdomar som tittar mycket på porr oftare har självmordstankar, och oftare har försökt ta livet av sig, än andra ungdomar. Undersökningen har letts av forskaren och psykologen Marie Choquet, och hon säger att resultaten är särskilt överraskande bland pojkar, då undersökningen visar att de i många fall är känsligare än man tror. Vår reporter Johan Tollgerdt rapporterar från Paris.

När det är tabu att prata om självmord i samhället söker sig många ungdomar ut på Internet för att få information, och där möts de av sidor som inte bara förhärligar självmord, utan också beskriver i detalj hur man ska gå tillväga. Det berättar Michael Westerlund, som är verksam vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, och vid Nationellt centrum för suicidforskning.