Preluxofonen

Det är kring denna apparat allt i På Minuten cirkulerar.

Prluxofonen är en stabil teaklåda fylld av sladdar och lampor. Det är den som piper och grymtar när panelen trycker på sina knappar.

Den fantastiska lådan har stått i centrum allt sedan den gamla klassiska radioleken blev legendarisk under det glada 70-talet.

Hatten av för teknikens landvinningar!